Video
Contact Alma-M
Social bookmarks
Вработување
Employment
Poll: Нов дизајн?
Што мислите за новиот изглед на сајтот на ALMA-M?
Компанијата е основана во 1991 год.
во Скопје и иницијално се
занимаваше со увоз и извоз на стоки
од широка потрошувачка.
Во 1996 год. за прв пат доби можност
да врши увоз, дистрибуција и
продажба на производите од
реномираната компанијата WRIGLEY.
Во 1999 год. Алма-М се проширува на
територијата на..
Proizvodi alma-m It resenia ALMA-M Alma-m Jobs